ลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับ นักเรียน ทุกท่าน สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2565

  1. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม

  2. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"

  3. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน ระบุเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข 13 หลัก และกดตรวจสอบข้อมูล

  4.  เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป" เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ต่อไป

ดาวน์โหลด: สมุดประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม1-65