รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 14
2 CROSSWORD
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 11
3 E-Sport
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เคยแข่งทักษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
20 16
4 English for Genius ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูมัลลิกา ไชยชุมศักดิ์
- - - 20 20
5 English is fun
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูนิตยา แก้วบุญตัน
20 0
6 ENJOY ENGLISH
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูพชรวรรณ มณฑา
20 3
7 Enjoy English ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูมาธวดี คงธนเชาวน์
- - - 25 2
8 ICT พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง221
1.ครูยงยุทธ เดชะพงค์
- - - 20 10
9 Love​ English​ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูอัปสร​ ราช​สมศรี​
- - - 20 2
10 Run4Health
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูสมหมาย กำทอง
21 19
11 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
20 18
12 คณิตกับศิลป์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูอ้อยทิพย์ รินคำแดง
- - - 20 15
13 คณิตคิดเร็ว GSP
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 2
14 คำคมภาษาไทย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูขนิษฐา สุนันตา
2.ครูวิทยา เหล็กเพชร
3.ครูอชิรญา ธรรมชัย
- - - 20 14
15 จรวดขวดน้ำม.ต้นและม.ปลาย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
25 23
16 ถอดรหัสคอมพิวเตอร์ (Unplugged)
สถานที่เรียน : ห้อง228
- 20 7
17 ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟน
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 17
18 ทำเอง ใช้เอง
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูศิริจันทร์ สุทำทาน
20 7
19 เทคนิคศิลป์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 12
20 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูจานทองบุญ กลมมา
2.ครูสุวิทย์ สีตื้อ
- - - 25 14
21 ธนาคารโรงเรียนม.ปลาย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- - - - 25 23
22 ธรรมะเบิกบานรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 17
23 นักแนะแนว 2
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- - - - 40 28
24 นักแนะแนว1
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูมัทนา กุลชัย
- - - 40 39
25 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- - - - 20 14
26 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูรพีพร สมใจ
- - - 20 17
27 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : ลงเฉพาะคนที่เรียนเท่านั้น
1.ครูเรณู กันทา
- - - - - 26 24
28 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : ลงเฉพาะคนที่เรียนเท่านั้น
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
- - - - - 20 19
29 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : ลงเฉพาะคนที่เรียนเท่านั้น
1.ครูสุพจน์ ศรีธนะ
- - - - - 25 24
30 บันทึกแสง
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 13
31 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 14
32 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูอรอุมา ใจ๋ใจ
2.ครูอำพร ชัยศิลบุญ
20 7
33 ประดิษฐ์ศิลป์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูอนุชิต กรมวังก้อน
20 8
34 เปตอง
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 19
35 พัฒนาทักษะ​ภาษาไทย​
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูชนุตร์ ยานะจิต
2.ครูโยธาการณ์ ปิงเมือง
3.ครูสำเนียง เหล็กเพชร
4.ครูเสาวรจ โกฎสืบ
- - - 25 20
36 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูรณิดา ดนัยดุริยะ
20 20
37 ฟุตบอล ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- - - - 30 26
38 ฟุตบอล ม.ปลายชาย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูสุภวัฒน์ กันธิยะ
- - - 25 14
39 ภาพยนตร์หรรษา
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 1
40 ภาษา วัฒนธรรม และอนิเมชั่น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 24
41 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูศานันทินี วงษา
- - - 20 16
42 ภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 26 26
43 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูวรายุทธ คงแก้ว
25 18
44 รักษ์โลก
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 20
45 เรียนอังกฤษจากเพลง
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูจิตตาภัทร์. สิทธิยศ
30 4
46 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เล่นวงโยธวาทิต ของโรงเรียเท่านั้น
1.ครูวัชรพงษ์ สมศักดิ์
50 32
47 วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น
1.ครูพิษณุ ปันพรม
- - - 20 9
48 เวทคณิต ม.ต้น
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูสิรินทรา มินทะขัติ
- - - 20 4
49 ศิลป์คณิต
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 4
50 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูกรองการญ์ กาวิต๊ะ
- - - 20 13
51 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 24
52 ส่งเสริมวัฒนธรรม
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 25 20
53 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูวรวิทย์ คำหลวง
25 9
54 สารพัดช่าง
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม
- - - - 20 14
55 หมากล้อม
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- 20 14
56 หมากฮอสออนไลน์
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูภาคภูมิ มณีวรรณ
25 25
57 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
- - - - 20 12
58 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ติดต่อครูผู้สอน
1.ครูสิรินดา โพยะ
22 17